PREZENTACIJA PROGRAMA PHOENIX BEOGRAD

Prva prezentacija programa PHOENIX za profesionlne upravnike održana je 13.10.2017. na Novom Beogradu u prostorijama  Slovenačkog poslovnog kluba.

Na prezentaciji su se okupili profesionalni upravnici iz Beograda i okoline i dobili su informacije o programu PHOENIX koji se uspešno koristi u Sloveniji više od 10 godina.

Ono što je najvažnije upravnici su saznali da ovaj program nudi lako, u sa svakog uredjaja prisupačne podatke o upravljanju zgradama i jedinicama.

Njemu se može pristupiti sa telefona,tableta ili kompjutera.

Upravljački modul-deo programa obuhvata:

  • Podatkei o zgradi;
  • Podatkei o jedinicama-stanovima,lokalima,garazama…;
  • Podatke o vlasnicima i stanarima;ž
  • Podatkei i podešavanja o podelama troškova;
  • Unos troškova sa svim mogučnustima podele;
  • Obračun i slanje sa generacijom računa i bankarskog naloga.

Ovo je jedan moderan lako upotrebljiv program za upravljanje dostupan svakom upravniku u bilo koje doba i sa bilo koje lokacije.

Program se iznajmljuje mesečno i naplata se vrše za predhodni mesec po jednicama kojima upravlja i naplaćuje ih profesionalni upravnik.

Takodje Vam nudimo i knjigovodstvene usluge kao deo programa i do početka obavljanja delatnosti će se simbolično naplaćivati a po početku obavljanja upravljačke delatnosti cena usluge će biti od 50 Eura/mesečno i zavisi će od obima poslovanja.

U prilogu su slike sa prezentacije u Beogradu,od 13.10.2017. godine