UPRAVNICI U BEOGRADU KORISTE PHOENIX PROGRAM

Sve više upravnika u Beogradu koristi program za upravljanje zgradama PHOENIX. On im omogućava da automatski proknjižavaju sve uplate sa opomenama o neizmirenim obavezama kao  i celokupnu  evidenciju sa podelom svih troškova po jedinici upravljanja.

Svi stanari sa svojom šifrom mogu ući u svoj konto i proveriti šta im je sve fakturisano.

Ovo su samo neke funkcije ovog kompletnog programa za upravljanje zgradama.

POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE DA NAM SE JAVE ZA PREZENTACIJU PROGRAMA U NAŠIM PROSTORIJAMA NA NOVOM BEOGRADU.

OČEKUJEMO VAS!

Milan Milosavljevic

PHOENIX SOLUTION

www.upravljanje.rs

email: milan@upravljanje.rs

mob: 063-22-44-90

tel: 011-41-20-330